8 min

Er det farlig å spise for mye proteiner del 4/4

Her fortsetter serien om proteininntak.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Tidligere artikker i denne serien finnes her; del 1, del 2, del 3. 

I siste del skal vi gå inn på om et høyt protein inntak har en negativ påvirkning på ben og mineraltetthet.

Siden proteiner øker syre produksjonen, må kroppen balansere det med mer base, som hypotetisk da kan komme fra mineraler i ben, som igjen vil være negativt siden konsekvensen vil være en nedgang i benmineral tetthet. Er det noe hold i dette, hva sier forskningen?

I en studie av Kerstetter med flere (2004), deltok 13 friske kvinner i en crossover studie (1). Deltakerne konsumerte 1g/kg eller 2.1g/kg med proteiner i 10 dager hver. Den høye protein protokollen viste seg å føre til en høyere utskillelse av kalsium i urinen, men også et høyere opptak fra tarmen, altså ingen konsekvenser for bein. Alt i alt var det ingen forskjell mellom gruppene i ben mineral balanse.

I en nylig publisert studie i trente kvinner (1-3timer trening per uke) tok forskerne for seg om et høyt protein inntak hadde påvirkning på benmineral tettheten (2). Kontroll gruppen fortsatte å spise sin vanlige kost, mens protein gruppen ble instruert til å spise >2.2g/kg med proteiner hver dag. DXA tester ble tatt ved start av studien og etter 6 måneder.

Etter 6 måneder ble protein inntaket rapportert til å være 1.5g/kg i kontroll gruppen og 2.8g/kg i protein gruppen. Gjennomsnittet ble endel høyere i protein gruppen siden en forsøksperson fikk i seg over 4g/kg/d. Det var ingen signifikant forskjell i totalt kalori inntak, selv om protein gruppen konsumerte 226 kalorier mer. Ben mineral tettheten ble ikke endret i noen av gruppene. Et høyt protein inntak viste seg å ha negative konsekvenser for bein mineral tettheten i aktive kvinner etter 6 måneder.

Det har også blitt gjort studier i overvektige (3). 186 deltakerne fullførte en protein tilskudd studie hvor de hver dag inntok enten 0, 20, 40 eller 60g whey protein ved siden av deres normale kosthold. Selv om det var ulike protein doser var det totale protein inntaket mellom gruppene rundt 1-1.1g/kg/d. Etter 9 måneder var det ingen forskjell i benmineral tetthet eller beninnhold mellom gruppene, noe som ikke var så rart når det totalte protein inntaket var likt. Noakes med flere (2005) rekrutterte 100 kvinner til å følge enten en høy-protein diett eller en diett med høyt kabohydrat innhold over 12 uker (4). Det ble ikke sett noe forskjell i ben måling markører r til tross for at det var nesten et dobbelt så høyt protein inntak i høy-protein gruppen.

Hva om en er i et kalori underskudd?

En studie av Cao med flere. (2013), deltok 32 menn og 7 kvinner som ble randomisert til å følge en diett med et protein inntak på 0.8, 1.6 eller 2.4g/kg/d i en måned (5). De første 10 dagene var deltakerne i energibalanse, for så å gå over til å følge et kaloriunderskudd på 40%. Protein viste seg å ikke ha noe effekt på hverken kalsium utskillelse, opptak eller markører for ben mineral tetthet og turnover. Disse funnene blir støttet fra andre som også har undersøkt benmarkører ved kaloriunderskudd (6).

Oversiktsartikler over temaet kommer til samme konklusjoner som studiene ovenfor, og formidler heller at et høyere protein inntak er assosiert med en høyere ben masse, og lavere risiko for frakturer, så fremt en får i seg et tilstrekkelig inntak av kalsium (7–10). Et høyere inntak av frukt og grønnsaker bør derfor heller være i fokus, enn å være redd for protein inntaket, så fremt det ikke er under anbefalingene på 0.8g/kg.

Skrevet av Fredrik Tonstad Vårvik som er masterstudent og driver en nettside: FredFitology.

Referanser

1.         Kerstetter JE, O’Brien KO, Caseria DM, Wall DE, Insogna KL. The impact of dietary protein on calcium absorption and kinetic measures of bone turnover in women. J Clin Endocrinol Metab. 2005 Jan;90(1):26–31.

2.         Antonio J, Ellerbroek A, Evans C, Silver T, Peacock CA. High protein consumption in trained women: bad to the bone? J Int Soc Sports Nutr. 2018 Jan 31;15:6.

3.         Wright CS, McMorrow AM, Weinheimer-Haus EM, Campbell WW. Whey Protein Supplementation and Higher Total Protein Intake Do Not Influence Bone Quantity in Overweight and Obese Adults Following a 36-wk Exercise and Diet Intervention. J Nutr. 2016 Dec 21;jn240473.

4.         Noakes M, Keogh JB, Foster PR, Clifton PM. Effect of an energy-restricted, high-protein, low-fat diet relative to a conventional high-carbohydrate, low-fat diet on weight loss, body composition, nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese women. Am J Clin Nutr. 2005 Jun;81(6):1298–306.

5.         Cao JJ, Pasiakos SM, Margolis LM, Sauter ER, Whigham LD, McClung JP, et al. Calcium homeostasis and bone metabolic responses to high-protein diets during energy deficit in healthy young adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014 Feb;99(2):400–7.

6.         Luscombe ND, Clifton PM, Noakes M, Farnsworth E, Wittert G. Effect of a high-protein, energy-restricted diet on weight loss and energy expenditure after weight stabilization in hyperinsulinemic subjects. Int J Obes Relat Metab Disord J Int Assoc Study Obes. 2003 May;27(5):582–90.

7.         Heaney RP, Layman DK. Amount and type of protein influences bone health. Am J Clin Nutr. 2008 May 1;87(5):1567S–1570S.

8.         Kerstetter JE, O’Brien KO, Insogna KL. Dietary protein, calcium metabolism, and skeletal homeostasis revisited. Am J Clin Nutr. 2003 Sep;78(3 Suppl):584S–592S.

9.         Darling AL, Millward DJ, Torgerson DJ, Hewitt CE, Lanham-New SA. Dietary protein and bone health: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2009 Dec 1;90(6):1674–92.

10.       Shams-White MM, Chung M, Du M, Fu Z, Insogna KL, Karlsen MC, et al. Dietary protein and bone health: a systematic review and meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Am J Clin Nutr. 2017 Apr 12;ajcn145110.

 

Publisert: 06.02.2018 KL. 04:15
Av:
Fredrik Tonstad Vårvik
Kategori: Ernæring

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Et studie som involverte 8 overvektige kvinner viste at de som inntok mat tre timer før trening hadde en merkbart høyere...
Etter en tid med slanking vil kroppen skru opp sitt behov for kalorier, noe som gjerne etterfølges av en økning i kalori...

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.