6 min

Irritabel tarm og tarmbakterier

Irritabel tarm syndrom er et syndrom som rammer 1 av 10 voksne i industrilandene på verdensbasis. Studier har vist at tilførsel av probiotika kan ha en gunstig effekt på denne lidelsen.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Irritabel tarm (IBS)

Irritabel tarm syndrom (IBS) eller IBS som er forkortelsen for det engelske ordet Irritable Bowel Syndrome, er et syndrom som rammer 1 av 10 voksne i industrilandene på verdensbasis . IBS kan være forvirrende for de som lider av den og leger som behandler sykdommen fordi ingen laboratorieprøver, undersøkelser med røngten, endoskopier eller skanninger kan avgjøre om du har IBS eller ikke. Det finnes heller ingen kur mot plagene. Det som derimot er betrygende for de som lider av IBS er at syndromet ikke er ondartet eller alvorlig, hvilket betyr at de som lider av IBS ikke har noen større risiko for å utvikle tarmkreft eller andre alvorlige tarmlidelser.

Selv om tilstanden ikke er alvorlig så kan plagene være såpass omfattende at det går utover livskvaliteten for de som er rammet og i USA viser statistikk at fravær fra arbeid er nesten 50 % høyere hos de som lider av IBS iforhold til de som ikke har disse plagene
Symptomene på IBS er mange, men kan variere i styrke . De mest vanlige plagene er smerter i magen,luftsmerter, oppblåsthet, kvalme, slim i avføring, forstoppelse,diaré eller vekselvis mellom forstoppelse og diaré. Veldig mange som lider av IBS viser også tegn til depresjon og angst.

IBS kan ha mange likhetstrekk med mer alvorlige lidelser som inflammatorisk tarm, kreft, cøliaki m.m. Pasienter som lider av dette bør derfor undersøkes grundig for å utelukke andre sykdommer. Veldig ofte kan dette enkelt gjøres ved å ta blodprøver og avføringsprøver. Markører for inflammatorisk tarm og cøliaki vil ofte slå ut på disse testene. Skulle det derimot ikke gjøre det og pasienten fortsatt har plager kan en henvisning til en gastroenterolog og en gjennomføring av enten en koloskopi eller gastroskopi avhengig av hvor symptomene sitter være en god ide`. IBS blir sett på som en eksklusjonsdiagnose som blir gitt når andre lidelser er utelukket og det er derfor viktig at man får en grundig utredning før man trekker egne konklusjoner.

Selv om det stadig forskes mer på IBS, så vet vi per dags dato veldig lite om hva som er årsaken til at IBS utvikler seg. Det som derimot har kommet frem de siste årene er at det viser seg at tarmfloraen i magen til de som lider av IBS er annerledes enn de som ikke har plagen.

Probiotika

Probiotika er levende mikroorganismer som finnes spesielt i gjærede melkeprodukter som for eksempel surmelk og yoghurt. Disse bakteriene blir sett på som de gode tarmbakteriene. Formålet med å tilføre kroppen gode tarmbakterier enten gjennom inntak av gjærede melkeprodukter, yogurt eller probiotika iform av kosttilskudd er å forbedre balansen i magens bakterieflora. Veldig ofte kommer disse fra to forskjellige bakteriegrupper kjent som Lactobacillus og Bifidobacterium. Innefor disse gruppene finner vi forskjellige type bakterier som for eksempel Lactobacillus aciddophilus og Bifidobacterium bifidus.

IBS og probiotika

En fransk multisenter dobbelblind kontrollert studie utført av D.Guyonnet et al. ved Rouen universitetssykehus i Frankrike i 2007 hadde som hensikt å undersøke om syrnet melk med bakteristammen Bifidobacterium animalis DN-173 010 hadde en positiv lindrende effekt på IBS pasienter . Totalt 276 deltakere med forstoppelses-dominert IBS ble rekrutert fra 35 forskjellige legesenter. Det var både mannlige og kvinnelige deltakere i alderen 20-65 år med IBS diagnose. I løpet av studien fikk deltakerne ikke lov til å bruke probiotika preparater eller drikke syrnede melkeprodukter utenom det de fikk servert. Utenom dette var det ingen restriksjoner verken når det gjaldt diett ellet fysisk aktivitet.I løpet av de første 1-3 ukene av innførings perioden ble symptomer, avføringsfrekvens og konsistens registrert. Deltakerne fikk også et spørreskjema som skulle fylles ut. Etter dette inntok deltakerne i 6 uker enten det syrnede melkeproduktet (test produkt) eller varme behandlet yoghurt (kontroll produkt).

Deltakere i både placebo og testgruppen rapporterte om redusert ubehag i tarmen ved uke 3 og 6 sammenlignet med baseline. Det ble også rapportert om reduksjon på 65,2 % av ubehag i magen hos testgruppen, mens det i kontrollgruppen var en reduksjon på 47,7 % .Deltakere i testgruppen med forstoppelse viste også en forbedring med økt avføringsfrekvens i løpet av studien, mens det i kontrollgruppen ikke var noen endring. Inntak av Bifidobacterium animalis DN-173 010 viste en gunstig effekt mot forstoppelse og ubehag i magen hos pasienter med IBS.

IBS og probiotika+ fiber

Enkelte type fiber fungerer som næring for de gunstige tarmbakteriene og kan bidra til å gjøre disse motstandsdyktige mot ugunstige bakterietyper.

En koreansk randomisert dobbel blind kontroll studie ble i 2008 utført av S.Choi et al ved Samsung medisinske senter i Seoul i Korea. Hensikten med studien var å se om tilførelsen av fiber i tillegg til probiotika i form av syrnet melk hadde en bedre lindrende effekt hos IBS pasienter med forstoppelse iforhold til tilførsel av probiotika alene. Det var totalt 142 deltakere i studien.

Resultatet viste at deltakere med forstoppelses dominert IBS hadde en lindring ved tilførsel av probiotika+ fiber i form av redusert anstrengelse og smerte ved avføring. Det var derimot ikke like god effekt av dette hos deltakere med diare ` dominert IBS og hos enkelte deltakere som inntok probiotika+ fiber, så forverret tilstanden seg.

Konklusjon

Probiotika viser seg å kunne gi en lindring av plagene for pasienter som sliter med forstoppelses dominert IBS. De to overnevnte studiene mente at grunnet den lave risikoen for komplikasjoner og bivirkninger burde probiotika prøves ut mer i behandlingen av IBS av leger før eventuell annen medisinering benyttes eller eventuelt kombineres med andre medisiner hvis ønsket effekt ikke blir oppnådd.

Kilder

  1. S.Choi, B.Kim, P.Rhee et al. Probiotic Fermented Milk Containing Dietary Fiber Has Additive Effects in IBS with Constipation Compared to Plain Probiotic Fermented Milk. Gut and Liver 2011;5:22-28.
  2. 13. D.Guyonnet, O. Chassany, P.Ducrotte et al. Effect of a fermented milk containing Bifidobacterium animalis DN-173 010 on the health-related quality of life and symptoms in irritable bowel syndrome in adults in primary care: a multicentre, randomized, double-blind, controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2007;26:475–486.
  3. 14. B.Søndegaard, J.Olsson, K.Ohlson et al. Effects of probiotic fermended milk on symptoms and intestinal flora in patients with irritable bowel syndrome: a randomized placebo-controlled trial. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2011; 46:663-672.

 

 

 

 

 

 

Publisert: 03.10.2013 KL. 10:33
Kategori: Siste Artikkel

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Hvor du holder hantelen påvirker hvor tung øvelsen er.
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.