5 min

Om utdannelsen

Vår ernæringsutdannelse gir Deg en bred forståelse av kosthold.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Et av samfunnets største problemer er den økende forekomsten av overvekt samt livsstils- og kostholds-relaterte sykdommer og tilstander.

Gjennomsnittlig kroppsvekt har økt med rundt 9 kg for menn og 6 kg for kvinner fra etterkrigsårene og frem til i dag. En stor andel både av den voksne, også den unge befolkningen, faller inn under WHOs kategorisering av overvekt.

Behov for kunnskap innen ernæring og hvordan man formidler denne kunnskapen er sterkt økende.
Behovet finnes hos alle; fra bedrifter med ønske om å redusere sykefraværet og øke trivselen hos sine ansatte til trenere og aktive i idrettsklubber og lag, treningssenter, Personlige Trenere, Treningsveiledere eller andre som ønsker å vite mer om hvordan man kan benytte kostholdet som en faktor i optimal helse og prestasjon.

Hvordan man kan gi enkle forklaringer på hva de offentlige diskusjonene egentlig går ut på og praktiske råd for ulike behov er et av utdanningens fokusområder. Dette skal gi Kostveilederen muligheten og evnen til å kunne kommunisere med målgrupper som gravide, ungdom, aktive, passive, voksne, friske, bedrifter og andre målgrupper for på denne måten å hjelpe dem til å forstå viktigheten av ernæring for å oppnå sine målsetninger.Innhold i utdannelsen

Generell ernæring tar oss gjennom en lett repetisjon av makronæringsstoffenes omsetning i kroppen, hvordan de påvirker blodsukkerregulering, vektbalanse og lager-størrelser. Det vil videre bli lagt vekt på utvalgte mikronæringsstoffer, grunnlaget for de offentlige næringsstoffanbefalinger, og hvordan mattilberedning kan påvirke matkvaliteten.

Temaet avrundes med fokus på metabolsk aktive hormoner og hvordan matvanene våre kan påvirke hormonbildet i kroppen.
Kontroll over hormonbildet vil potensielt kunne bedre resultater ved vektreduksjon/fettforbrenning, vektøkning/muskelbygging, og gi bedre kontroll på enkelte livsstilssykdommer.

Livsstilssykdommer er temaet i siste del av kurshelg 1. Her vil fokuset være hvordan man kan veilede personer med metabolske forstyrrelser mtp valg av mat i dagskosten og derigjennom optimalisere påvirkningen på tilstanden og treningsresultater. Man vil også opparbeide seg kunnskap om hvordan man kan redusere risiko for kreft og dårlig benhelse, gjennom et bevisst forhold til sine matvarevalg.


Spiseforstyrrelser har fått et økt fokus i media, spesielt relatert til idrett. Begrepet omfatter personer som har et ”forstyrret” forhold til mat; det være seg tvangstanker i forhold til mat, eller lidelser som anorexia, bulimi eller megareksi.
Som personlig trener kan man være en veileder i en slik vanskelig situasjon; det er derimot viktig å vite hva man begir seg ut på, og ikke minst hva man kan gjøre med en slik problemstilling.

Vegetarkost omhandler ideologien bak vegetarianisme, hvilke økte behov vegetarianere har, og hvordan man kan sikre en fullverdig kost som vegetarianer.

Mat På Data er et analyseverktøy som benyttes av ernæringsfysiologer i deres arbeid med å analysere kost, rettlede kunder, samt sette opp ideelle kosthold. Undervisningen går gjennom bruken av dataprogrammet; hvordan man bruker det, og hvordan man kan benytte dens funksjoner til grundige analyser. I forkant av kurset vil deltagerne måtte gjennomføre en egen kostregistrering. Kurset avsluttes med en rapport innlevering som vurderes bestått/ikke bestått.

Kosttilskudd er et omstridt tema med mange teorier og myter rundt seg. Fokuset her ligger på å presentere et objektivt syn på de ulike tilskuddene og deres funksjon. Ekstra fokus ligger på tilskudd av vanlige vitamin/mineral preparater, og hensikten er å lære seg å gjøre en kvalitetsvurdering av tilskuddet, og opparbeide seg en kritisk holdning til markedsføringspåstander og innholdsfortegnelsen.

Økologisk mat er i vinden som aldri før; vi har flere produsenter i Norge enn noen gang tildigere, og salget øker stadig. Har det noe for seg? Er økologisk mat rikere på næringsstoffer enn konvensjonelt dyrket mat? Blir man sunnere, eller får man bedre helse, av økologisk mat? Vi gjør et dykk i forskningen som et utgangspunkt for diskusjon.

Kostråd og advarsler er en undervisningsbolk som skal gi økt kunnskap om spesielle råd til spesielle grupper av befolkningen. Det finnes også enkelte advarsler mot overdreven inntak av enkelte matvarer (bla måseegg, ørret, gjedde, blåskjell, lever, solsikkekjerner, hardt grillet mat m.m.). Her ser vi på anbefalingene og presenterer de objektive synene på dette.

Matvarekunnskap gir deg forståelsen for innholdsdeklarasjoner, ingredienser, helsepåstander og gjør det lettere å skille ”klinten fra hveten” under dagligvarehandlingen.

Trenddiettene er en samlebetegnelse for alle de ulike dietter og livsstils-syn som råder for kosthold i dagens samfunn. Her gis en introduksjon av de mest populære konseptene. Ønsket er at deltagerne skal få en grunnleggende forståelse for de ulike diettene, og utfra egen kunnskap óg felles diskusjon, kunne ta stilling til anvendeligheten og de eventelle faremomentene ved de ulike.

Fremmedstoffer og tilsetningsstoffer gir en kort introduksjon til hvilke ”unaturlige” stoffer man kan finne i maten, hvordan de omsettes i kroppen, og evnt hvilke grenser for inntak man anbefaler.

Nytt innen forskningen avrunder de tre kurshelgene. Her ser vi på noe av det nyeste som er publisert av forskning på mat/næringsstoffer og effekt på trening og/eller fysisk prestasjonsevne.


 

Publisert: 24.02.2009 KL. 06:27
Kategori: Ernæring

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Et studie som involverte 8 overvektige kvinner viste at de som inntok mat tre timer før trening hadde en merkbart høyere...
Etter en tid med slanking vil kroppen skru opp sitt behov for kalorier, noe som gjerne etterfølges av en økning i kalori...

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.